انتخاب کنید
خمیر ایتالیایی،سس مارینارا،پنیر موزارلا،ریحان
انتخاب کنید
خمیر ایتالیایی،ترکیبی از چهار مدل پیتزا(گوشت و قارچ+مرغ+بیکن+پپرونی)
انتخاب کنید
خمیر ایتالیایی،سس پستو،مرغ گریل،قارچ،پنیر پارمسان
انتخاب کنید
خمیر ایتالیایی،سس مارینارا،بیکن،اسفناج،خامه،ادویه مخصوص
انتخاب کنید
خمیر ایتالیایی پر شده با فیله گوساله رست شده،سس پنیر،پیاز جعفری،قارچ
انتخاب کنید
خمیر ایتالیایی،سس مارینارا،راسته گوساله مزه دار شده،سس مخصوص
انتخاب کنید
خمیر ایتالیایی،گوشت چرخ کرده کم چربی،قارچ،پنیر موزارلا
انتخاب کنید
خمیر ایتالیایی،فیله گوساله رست شده،سس مخصوص،دلمه فرنگی و ریحان
انتخاب کنید
خمیر ایتالیایی،سس مارینارا،بیکن،سیب زمینی ژولین
انتخاب کنید
خمیر ایتالیایی،سس مارینارا،پپرونی،زیتون
انتخاب کنید
خمیر ایتالیایی،سینه مرغ مزه دار شده،سس سیر،قارچ،دلمه
انتخاب کنید
خمیر ایتالیایی،ترکیبی از هویچ،دلمه،قارچ،کدو،سس پستو
انتخاب کنید
خمیر ایتالیایی،سینه مرغ کبابی،سس مارینارا،قارچ
انتخاب کنید
خمیر ایتالیایی،مرغ مزه دار شده،پنیر خامه ای، اسفناج
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
مجموع : ریال
تخفیف : ریال
قیمت کل : ریال