انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
مرغ
انتخاب کنید
قارچ؛ گوشت چرخ کرده20 درصد تخفیف
انتخاب کنید
خمیر آمریکایی. فیله گوساله گریل شده . گوشت رست بیف .ژامبون گوشت و مرغ . قارچ . فلفل دلمه ای زیتون سیاه. پنیر . کنجد
انتخاب کنید
خمیر آمریکایی . گوشت رست بیف گوساله . قارچ . فلفل دلمه . زیتون سیاه . پنیر
انتخاب کنید
خمیر آمریکایی. فیله گوساله گریل شده . گوشت رست بیف .ژامبون گوشت و مرغ . قارچ . فلفل دلمه ای زیتون سیاه. پنیر . کنجد
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
مجموع : ریال
تخفیف : ریال
قیمت کل : ریال